Stratejisi İçerisindeki Yeri

Outline

 • Giriş
 • Stratejinin Tanımı
 • Stratejinin Önemi
 • Stratejinin Unsurları
  • Hedefler Belirleme
  • Kaynakların Dağılımı
  • Aksiyon Planı Oluşturma
  • Performans Ölçümü
 • Strateji ve İşletme Başarısı Arasındaki İlişki
 • Stratejinin İşletme Süreçlerindeki Rolü
 • Strateji Uygulama Aşamaları
 • Strateji Belirleme ve Analiz Süreci
 • Stratejik Planlama Modelleri
  • SWOT Analizi
  • PESTEL Analizi
  • Portföy Analizi
  • Büyüme-Matrissi Analizi
 • Stratejik Yönetimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Esneklik ve Adaptasyon
  • Rekabeti Analiz Etme
  • Sürdürülebilirlik
 • Sonuç
 • Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Stratejisi İçerisindeki Yeri

Giriş

Strateji, bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için izlediği yol haritasıdır. İşletmelerin başarılı olabilmeleri için etkili bir strateji oluşturmaları ve uygulamaları önemlidir. Bu makalede, stratejinin ne olduğu, neden önemli olduğu ve işletmeler için neden vazgeçilmez bir unsura sahip olduğu üzerinde durulacaktır.

Stratejinin Tanımı

Strateji, bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için belirlediği uzun vadeli plan ve eylemlerin bütünüdür. İşletme yöneticileri, strateji oluştururken işletmenin mevcut durumunu, pazar koşullarını, rekabeti ve potansiyel fırsatları değerlendirir. Strateji, işletmenin kaynaklarını doğru şekilde kullanarak rekabet avantajı elde etmesini sağlar.

Stratejinin Önemi

Strateji, işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve sürdürmek için gereklidir. İyi bir strateji, işletmelerin değişen pazar koşullarına uyum sağlamasına ve fırsatları değerlendirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, strateji işletmenin kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmesini sağlar ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını destekler.

Stratejinin Unsurları

Strateji oluştururken dikkate alınması gereken bazı unsurlar vardır:

Hedefler Belirleme

Strateji oluşturmanın ilk adımı, işletmenin hedeflerini belirlemektir. Hedefler, işletmenin gelecekte nerede olmak istediğini ve ne tür sonuçlar elde etmek istediğini gösterir. Hedefler, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı olmalıdır.

Kaynakların Dağılımı

Bir işletmenin stratejisi, mevcut kaynakların nasıl kullanılacağını belirler. Kaynaklar, insan kaynakları, maddi varlıklar, finansal kaynaklar ve teknoloji gibi unsurları içerir. Strateji, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlamalıdır.

Aksiyon Planı Oluşturma

Strateji, hedeflere ulaşmak için hangi adımların atılacağını belirlemelidir. Aksiyon planı, stratejinin uygulanması için gereken adımları, süreleri ve sorumlulukları içerir. Aksiyon planı, işletmenin stratejik hedeflere doğru ilerlemesini sağlar.

Performans Ölçümü

Stratejinin etkinliğini değerlendirmek için performans ölçümü yapılmalıdır. Performans ölçümü, stratejinin hedeflere ne kadar yaklaşıldığını gösterir ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.

Strateji ve İşletme Başarısı Arasındaki İlişki

Strateji, işletmenin başarısı için kritik bir faktördür. İyi bir strateji, işletmenin rekabet avantajı elde etmesini sağlar ve pazarda daha iyi konumlanmasını sağlar. Ayrıca, strateji işletmenin kaynaklarını doğru yönetmesine ve belirlenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.

Stratejinin İşletme Süreçlerindeki Rolü

Strateji, işletme süreçlerinin belirlenmesi, uygulanması ve kontrol edilmesinde önemli bir rol oynar. İşletme süreçleri, stratejinin hedeflerine ulaşmak için gereken adımları içerir. Strateji, işletmenin süreçlerini optimize etmesine ve verimlilik sağlamasına yardımcı olur.

Strateji Uygulama Aşamaları

Strateji, sadece belirlenmesiyle değil, aynı zamanda etkili bir şekilde uygulanmasıyla da önemlidir. Stratejinin uygulanması aşağıdaki adımları içerir:

 • Stratejik hedeflerin iletilmesi ve paylaşılması.
 • Stratejiye uygun organizasyonel yapı ve süreçlerin oluşturulması.
 • Aksiyon planlarının oluşturulması ve sorumlulukların belirlenmesi.
 • Kaynakların tahsis edilmesi ve performansın ölçülmesi.
 • Gerekli düzeltici önlemlerin alınması ve stratejinin sürekli gözden geçirilmesi.

Strateji Belirleme ve Analiz Süreci

Strateji oluştururken dikkatlice analiz yapmak önemlidir. İşletme yöneticileri, işletmenin iç ve dış çevresini değerlendirir ve stratejik hedeflere ulaşmak için en uygun yol haritasını belirler. Strateji belirleme ve analiz süreci aşağıdaki adımları içerir:

 • İşletmenin mevcut durumunun analizi.
 • Pazar analizi ve rekabet ortamının değerlendirilmesi.
 • İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi (SWOT analizi).
 • Dış çevredeki fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi (PESTEL analizi).
 • İşletmenin ürün ve hizmet portföyünün analizi (portföy analizi).
 • Büyüme potansiyeli ve pazar payının değerlendirilmesi (büyüme-matrissi analizi).

Stratejik Planlama Modelleri

Stratejik planlama modelleri, işletmelerin strateji oluşturma sürecinde kullanabileceği çeşitli analitik araçlardır. Bu modeller, işletmenin iç ve dış çevresini değerlendirmek ve stratejik kararlar almak için kullanılır. Bazı yaygın stratejik planlama modelleri şunlardır:

SWOT Analizi

SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kullanılır. Aynı zamanda, işletmenin dış çevredeki fırsatları ve tehditleri değerlendirmesini sağlar. SWOT analizi, strateji oluşturma sürecinde işletmeye kapsamlı bir bakış sağlar.

PESTEL Analizi

PESTEL analizi, işletmenin dış çevresini analiz etmek için kullanılır. Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal faktörleri değerlendirir. PESTEL analizi, işletmenin stratejik kararlarını çevre koşullarına göre şekillendirmesine yardımcı olur.

Portföy Analizi

Portföy analizi, işletmenin ürün ve hizmet portföyünü değerlendirmek için kullanılır. Analiz, ürünlerin veya işletmenin pazar büyüklüğüne ve pazar payına göre sınıflandırılmasını sağlar. Portföy analizi, işletmenin hangi ürün veya hizmetlere odaklanması gerektiği konusunda rehberlik sağlar.

Büyüme-Matrissi Analizi

Büyüme-matrissi analizi, işletmenin büyüme potansiyelini değerlendirmek için kullanılır. Analiz, işletmenin mevcut pazar payını ve pazar büyüklüğünü gösterir. Bu analiz, işletmenin hangi pazarlarda büyüme fırsatları olduğunu belirlemesine yardımcı olur.

Stratejik Yönetimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Stratejik yönetimde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

Esneklik ve Adaptasyon

Strateji, değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmek için esnek olmalıdır. İşletme yöneticileri, stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapmalıdır. Esneklik ve adaptasyon, işletmenin rekabet avantajını sürdürebilmesini sağlar.

Rekabeti Analiz Etme

Strateji oluştururken rekabeti analiz etmek önemlidir. İşletme yöneticileri, rakiplerini ve rekabet avantajlarını değerlendirmeli ve stratejilerini buna göre şekillendirmelidir. Rekabet analizi, işletmenin pazarda nasıl farklılaşabileceğini belirlemesine yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik

Strateji, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. İşletme yöneticileri, stratejilerini ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde oluşturmalıdır. Sürdürülebilirlik, işletmenin uzun vadeli başarısını ve itibarını korumasını sağlar.

Sonuç

Strateji, işletmelerin başarısı için vazgeçilmez bir unsurdur. İyi bir strateji, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesini, hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlar. Strateji oluştururken dikkatli analiz, esneklik ve adaptasyon, rekabeti analiz etme ve sürdürülebilirlik gibi faktörler önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

 • Strateji oluşturmanın önemi nedir?
  • Strateji, işletmelerin başarısı için kritik bir faktördür. İyi bir strateji, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesini ve hedeflerine ulaşmasını sağlar.
 • Hangi adımları içeren bir strateji uygulama planı nasıl oluşturulur?
  • Bir strateji uygulama planı oluşturmak için stratejik hedefleri iletmek, organizasyonel yapıyı oluşturmak, aksiyon planlarını belirlemek, kaynakları tahsis etmek ve performansı ölçmek gerekmektedir.
 • Hangi stratejik planlama modelleri kullanılabilir?
  • SWOT analizi, PESTEL analizi, portföy analizi ve büyüme-matrissi analizi gibi stratejik planlama modelleri kullanılabilir.
 • Neden esneklik ve adaptasyon stratejik yönetimde önemlidir?
  • Esneklik ve adaptasyon, işletmenin değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmesini ve rekabet avantajını sürdürebilmesini sağlar.
 • Strateji oluştururken nelere dikkat edilmelidir?
  • Strateji oluştururken rekabeti analiz etmek, sürdürülebilirliği göz önünde bulundurmak ve dikkatli analiz yapmak önemlidir.

Bu makalede strateji oluşturmanın önemi, stratejik planlama modelleri ve stratejik yönetimde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdik. Strateji, işletmelerin başarısı için kritik bir faktördür ve doğru bir şekilde oluşturulmalıdır.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *